Hvem kan søge og hvor meget kan man søge?

Hvem kan søge et legat? 

 • Elever, studerende og ph.d.-studerende indskrevet på en fuldtidsuddannelse på en uddannelsesinstitution i Danmark  

 • Elever, studerende og ph.d.-studerende færdiguddannet inden for de seneste 3 mdr. ved ansøgningstidspunktet (dvs. dato for deadline). 

 • Ansøger skal være minimum 18 år 

 • Mindst halvdelen af teamet/virksomheden skal være studerende indskrevet på en fuldtidsuddannelse på en uddannelsesinstitution i Danmark  

 • Man kan søge med og uden CVR-nummer. 

Hvad kan man søge? 

Du kan søge et almindeligt mikrolegat eller et verdensmålsmikrolegat. Verdensmålsmikrolegat kan søges af studerende som arbejder med FN's verdensmål i deres virksomhed. Læs mere om verdensmålsmikrolegatet her. 

 

Du kan søge uden CVR-nummer (hvis du stadig er på idéstadiet) eller med CVR-nummer (Hvis du har oprettet din virksomhed inden for det seneste år).  

 

Uden CVR-nummer kan du søge op til 25.000 kr. til at dække de tidligste omkostninger inden virksomhedsopstart. 

 

Med CVR-nummer kan du søge op til 50.000 kr., som blandt andet skal bruges til at nå et modenhedsstadie for at opnå anden vækstkapital. Dette mikrolegat kræver 25% egenfinansiering oven i legatet. 

 

Gælder kun ansøgninger med CVR-nummer: 

 • Hvis du har CVR-nummer SKAL det være oprettet til den idé du søger med og må ikke være ældre end 12 måneder. 

 • Den person, som ansøger skal altid stå som stifter på CVR-nummer.  

 • Minimum én medstifter af virksomheden (som står som stifter på CVR-nummeret) skal være studerende. 

 • Din startup må ikke have haft en omsætning over 50.000 kr. eller have modtaget anden funding/investeringer over 25.000 kr.   

Hvad leder vi efter?  

 • Studerende, der har drive til at skabe vækst, tør tage initiativ og være modige og nyskabende.  

 • Idéer, der vil have mærkbar gavn af mikrolegatet og bringe idéen nærmere markedet. 

 • Virksomheder, der har vækstpotentiale. 

Læs mere her om hvordan du laver en god skriftlig ansøgning og en god videopitch. 

Hvad må pengene bruges til?  

En del af ansøgningsproceduren er at indsende et budget, der beskriver hvad ansøgeren vil anvende mikrolegatet til og det vil derfor altid være tilpasset den enkelte ansøgers konkrete behov. Det er dog vigtigt, at støtten anvendes til aktiviteter, der flytter idéen eller virksomheden mærkbart nærmere markedet, vækst, jobskabelse etc. Dette punkt indgår som en del af evalueringen af ansøgningen. 

 

Støtten kan f.eks. bruges til følgende 

 • Udvikling af prototype 

 • Test 

 • Markedsundersøgelser 

 • Pilotforsøg - f.eks. leje af udstyr eller indkøb af reagenser 

 • Konsultationer og rådgivning  

 • Patentansøgning 

Mikrolegatet kan IKKE anvendes til rejser og drift (herunder computere/telefoner, løn til teammedlemmer, kontorleje, kontormøbler og andet inventar), og der gives ikke midler til aktiviteter i forbindelse med konkurrencer. Mikrolegatet kan ikke anvendes til udgifter, der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet. 

Fortrolighed 

Fonden for Entreprenørskab deler alle ansøgninger med en udvalgt evalueringskomité. Medlemmer af evalueringskomitéen varierer fra runde til runde. 

 

Vi opfordrer iværksætterne til ikke at inkludere værdifulde forretningshemmeligheder (fx tekniske detaljer om en ny opfindelse) i ansøgningen og til kun at behandle forretningshemmeligheder på et generelt plan. 

 

Det er meget sjældent, at detaljerne i forretningshemmeligheder er afgørende for, om legatet uddeles eller ej. Medlemmerne i evalueringskomitéen ser - i regi af Fonden og i eget regi - utrolig mange forretningsplaner på årsbasis, og mange af forretningsplanerne ligner hinanden. Det kan derfor volde medlemmerne problemer, hvis forretningshemmeligheder er beskrevet i detaljer. 

 

Vi anbefaler, at I sætter kode på jeres videopitch (YouTube og Vimeo etc.), hvis I arbejder med en idé, hvor vil søge patent.